signalspaning.se www.signalspaning.se

signalspaning.se
Title: www.signalspaning.se
Keywords:
Description: www.signalspaning.se 2016-04-20 Ingen spaning - Ingen aning Signalspaning ?r en mycket viktig informationsk?lla f?r att vi i Sverige ska f?rst? vad som sker i omv?rlden. Signalspaning ?r inget spioner
signalspaning.se is ranked 16899857 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $7,069. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. signalspaning.se has 43% seo score.

signalspaning.se Information

Website / Domain: signalspaning.se
Website IP Address: 194.9.94.137
Domain DNS Server: ns1.loopia.se,ns2.loopia.se

signalspaning.se Rank

Alexa Rank: 16899857
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

signalspaning.se Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $7,069
Daily Revenue: $19
Monthly Revenue $581
Yearly Revenue: $7,069
Daily Unique Visitors 1,782
Monthly Unique Visitors: 53,460
Yearly Unique Visitors: 650,430

signalspaning.se WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-cache
Content-Type text/html
Date Fri, 29 Jul 2016 06:47:45 GMT
Server nginx/1.10.1

signalspaning.se Keywords accounting

Keyword Count Percentage

signalspaning.se Traffic Sources Chart

signalspaning.se Similar Website

Domain Site Title

signalspaning.se Alexa Rank History Chart

signalspaning.se aleax

signalspaning.se Html To Plain Text

www.signalspaning.se 2016-04-20 Ingen spaning - Ingen aning Signalspaning ?r en mycket viktig informationsk?lla f?r att vi i Sverige ska f?rst? vad som sker i omv?rlden. Signalspaning ?r inget spioneri utan en verksamhet som i stort sett alla l?nder i varierande omfattning sysslar med. Givetvis byter vi information med andra l?nder om det gynnar oss i Sverige och ?r f?renligt med svensk lag. Signalspaning Dokument FOA FRA 1946-48 Kommunikationsspaning (KOS) Rysk flygverksamhet ?ver ?stersj?n ?vers?ttning och bearbetning av Mats Carlsson Uppsala 138.50 MHz Baltic A/A 291.20 MHz Baltic CG/A 8131 KHz G/A Signalspaning.se f?ljde, via webbaserade signalspaningsutrustningar i Baktikum, den Ryska ”bomb?vningen”. Ljudfil 1 "Radiotystnad" - 64 132, radiomeddelanden ska bekr?ftas, svara kom. - (oh?rbart) Ljudfil 2 "Koordinater" - 64 131, 64 131, Volan h?r, beg?r samband, kom. - Volan, 64 131, ............, kom. - 64 132, 64 132, Volan h?r, beg?r samband, kom. - Volan, 64 132, redo att s?nda radiomeddelande. - 64 132, 64 132, Volan h?r, redo att ta emot radiomeddelande. - Volan, 64 132, ......, 335 807 600 836 818 131 884 930, ..., kom. - 64 132, Volan h?r, upprepa sista gruppen, kom. - Volan, 64 132, upprepar sista gruppen, ..., 930, ..., kom. - 64 132, Volan h?r, jag repeterar radiomeddelandet. Avsnitt: 335 807 600 836 818 131 884 930, ..., kom, hur uppfattade jag? - Volan, 64 132, bekr?ftar radiomeddelandet, kom. - Slut. Ljudfil 3 - Volan, Volan, 94 981, svara. - Volan, Volan, 94 981, svara. - Volan, Volan, 94 981, svara. - Volan, Volan, 94 981, svara. - Volan, 94 981, jag s?nder radiomeddelande. Avsnitt: 860 798 479 632 460 374. - Volan, 94 981, jag repeterar radiomeddelande. Avsnitt: 860 798 479 632 460 374. Ljudfil 4 - Volan, Volan, Volan, 64 132, 64 132, ..., kom. - 64 132, 64 132, Volan h?r, ..., kom. - Volan, 64 132, redo att s?nda radiomeddelande. - 64 132, Volan h?r, upprepa. - Volan, 64 132, redo att s?nda radiomeddelande. - 64 132, redo att ta emot radiomeddelande. - Volan, 64 132, radiomeddelande, 5 avsnitt. 874 148 890 996 464 144 460 285 847 060 118. Hur uppfattade ni, kom. - 64 132, Volan h?r, jag repeterar radiomeddelande. Avsnitt: 874 148 890 996 464 144 460 285 847 060 118. Hur uppfattade jag, kom. - Volan, 64 132, bekr?ftar radiomeddelandet, kom. - Slut. Ljudfil 5 - 94 981, 94 981, Volan h?r, Volan h?r, beg?r samband, kom. - 94 981, 94 981, Volan h?r, Volan h?r, beg?r samband, kom. Ljudfil 6 - 64 132, 64 132,Volan h?r,..., kom. - (brus) - 64 132, Volan h?r, redo att ta emot radiomeddelande. - (brus) - 64 132, Volan h?r, jag repeterar radiomeddelande. Avsnitt: 158 513 017 807 689 520 809 778. Hur uppfattade jag, kom. - (brus) - Slut. Ljudfil 7 - 94 981, 94 981, Volan h?r, Volan h?r, beg?r samband, kom. - 94 981, 94 981, Volan h?r, beg?r samband, kom. Krypterad rysk DATAtrafik OCH TALkommunikation Ljudfil 1 - Katolik, Katolik, 786 2, Katolik, 786 2, kom. - 786 2, Katolik, ..., kom - ..., rapportera h?rbarhet. - H?rbarhet 4. Rapportera h?rbarhet. Taktiskt tar jag emot er alldeles utm?rkt. - H?rbarhet 2... - Jag tar emot er taktiskt... Hur uppfattade ni? - Uppfattat. Jag ser inte er taktiskt. - Jag tar emot er taktiskt bra, bra. - En g?ng till, upprepa. - Taktiskt ser jag er bra. - Uppfattat. Taktiskt (ser ni) mig bra. Volan, Volan, 786 2, Volan, Volan, 786 2, kom. - (krypterat) Danskt NATO-flyg ?ver ?stersj?n Ljudfil 1 Ljudfil 2 Ryska A-50M "Mainstay" - som utf?rde st?rs?ndningen mot svensk radar. Inspelning - Svenska incidentberedskapen g?r upp och identifierar "Mainstay-42". Ljudfil Felaktigheter skadar svensk signalspaning I takt med de s? kallade avsl?jandena av Snowden sprids flera felaktigheter om svensk signalspaningslagstiftning och dess till?mpning av mediaf?retr?dare och av f?retr?dare f?r politiska partier och andra organ. Det finns d?rf?r anledning att avf?rda n?gra av de vanligaste felaktigheterna. Det skriver Runar Viksten, ordf?rande i F?rsvarsunderr?ttelsedomstolen. Se vidare SvD OPINION Stort signalspaningsfartyg Projekt 18280 Har sj?satts i Sankt Petersburg Ryska "grejor" hos Ukrainsk signalspaningsorganisation Ny Bok av Joakim Von Braun och Lars Gyllenhall Ryska Elitf?rband I den h?r boken hittar du inte bara de fruktade spetsnazsoldaterna utan hela spektret av Rysslands elitstyrkor: dykarf?rbanden med miniub?tar och dykfarkoster liksom Alfa, Vympel, OMON, luft-lands?ttningstrupperna och flera till. Blotta tanken p? ”spetsnaz” fick nackh?ren att resa sig p? milit?rer i v?st under 1980-talet. Efter murens fall blev det dock r?tt tyst – f?rsvann de rent av? Eller be-tyder Rysslands upprustning att de blir starkare ?n n?gonsin? F?rfattare JOAKIM VON BRAUN ?r specialist p? underr?ttelseverksamhet och IT-brottslighet med s?rskilt intresse f?r Ryssland och sovjetisk historia. LARS GYLLENHAAL ?r f?rfattare till, bland andra, Elitf?rband i Norden, Tyskar och allierade i Sverige och Sp?kpatrullen. Han ?r ocks? ledamot i Svenska milit?rhistoriska kommissionen. Rysk signalspaning mot Sverige Ett stort ryskt fartyg har patrullerat mellan svenska fastlandet och Gotland. Det ?r f?rsta g?ngen sedan kalla kriget som Ryssland agerar s? offensivt mot Sverige. Signalspaningsfartyget Fjodor Golovin Ryskt spionfartyg n?ra Sverige FRA f?r ny generaldirekt?r Dag Hartelius har utsetts till ny chef f?r F?rsvarets radioanstalt. Han b?rjar jobba p? FRA den 1 november Dag Hartelius, f?dd 8 november 1955 i H?rn?sand, ?r en svensk diplomat och Sveriges nuvarande st?ndiga representant vid Europeiska unionen (EU-ambassad?r). Han har tidigare varit svensk ambassad?r i Tallinn 2003-2008 och Warszawa 2008-2010. Hartelius har en filosofie kandidatexamen i statsskunskap. Han har tj?nstgjort p? Utrikesdepartementet sedan 1985 och har bland annat tj?nstgjort i Leningrad, Moskva, Berlin och som ambassadr?d i London. ?ren 1997-1999 var Hartelius verksam som bitr?dande direkt?r och chef f?r det s?kerhetspolitiska programmet vid EastWest Institute (EWI) i New York.?r 2007 deltog Hartelius i Tantsud t?htedega - Estlands Let's Dance. (K?lla: Regeringens pressmeddelande 22/12 2010) Historien upprepar sig ? Radiospektrum kring Obamas kortege 0,55 - 1,5GHz (E4 mot Stockholm) Ryskt signalspaningsfartyg p? v?g in i ?stra medelhavet (Syrien) Nya signaler ?ver ?stersj?n Bilder fr?n nedlagd teknisk signalspaningsstation i norra Uppland Bilder fr?n ryskt signalspaningsplan "Mainstay" - 2012 ?ldre signalspaningssystem Hemliga agenter under andra v?rldskriget Hur jobbade agenter och spioner? Vad ber?ttade de nedskjutna sovjetiska flygarna Hemliga agenter under andra v?rldskriget Tema - Marinens Signalspaning Bearbetning Staffan Gadd Fram till 1967 genomf?rdes en uppbyggnad av totalt tio fasta SIS-anl?ggningar f?r signalspaning mot r?rliga sj?m?l. 5 stationer (O1 - O5) inom Marinkommando Ost och 5 stationer (S1 - S5) inom Marinkommando Syd. Marinens signalspaningsorganisation, med dessa tio fasta anl?ggningar, blev intakt tills att de avvecklades 1998. Redog?relse fr?n f?rs?k under 1951 - 1955 Vevaxelverksamheten 1954 som gav Marinens signalspaning sin utformning Signalspaningsmottagare PQ20 och PQ21 Rapport ?ver verksamheten vid "Vevaxeln" 1957 Rapport fr?n rekognosering f?r signalspaningsstation vid Falsterbo fyr Antenner, mast och system St?rs?ndare PQ 831 PQ832 PQ18 Marinens st?rs?ndare PQ831 PQ832 PQ18 (pdf) Marinens Signalspaningskompani SIGNALSPANINGSTROPP Antenner och Mast PQ10 PQ12 PQ15 PO20 PW21 PQ107 PQ123 FHT Dokument av Nils Gille Man?verenhet Q135 F?r roterbar antenn Q104 och Q105 PQ13 PQ111 Q160 PQ103 Varnare S- C- och X-band. PQ835 Man?verpaneler vid marin signalspaningsstation Beskrivning av provisorisk SIS-station typ III p? M?lsten 1951 Rapport fr?n rekognosering f?r signalspaningsstation vid Falsterbo fyr Radaranl?ggning PQ11 Provisorisk beskrivning PQ-materiel p? ub?ter Den f?rsta radarvarnaren Nedskjutningen av FRA DC-3 1952 Det har vid m?nga tillf?llen i media framf?rts att DC-3an skulle ha varit utrustad med avancerad amerikansk utrustning f?r att kunna spana inom 3cm omr?det (10GHz). Vid den h?r tiden hade vi i Sverige egen kompetens och f?rm?ga att inom landet utveckla och bygga utrustning f?r 10GHz (3cm). H?r ?r dokumentet som slutligen visar att Sverige INTE beh?vde n?gon amerikansk utrustning f?r spaning kring 10GHz. S?PO - Byr? B - RKA - Malm? - Anl?ggning och Pejl FRA H?kbo i Uppland - Anl?ggning f?r TES (Teknisk signalsapning) www.CryptoMuseum.com AB Transvertex Transvertex - utrustning Hagelin Artikel fr?n tidskriften "F?rsvarets Forum" 1989 "Den Vakande Caravellen" Ingen spaning - Ingen aning Signalspaning eller som den ocks? kan kallas Signalunderr?ttelsetj?nst ?r en mycket viktig informationsk?lla f?r att vi i Sverige ska f?rst? vad som sker i omv?rlden. Signalspaning ?r inget spioneri utan en verksamhet som i stort sett alla l?nder i varierande omfattning sysslar med. Det ?r av yttersta vikt att regeringar, beslutsfattare och myndigheter har s? r?tt information som m?jligt n?r det g?ller omv?rlden. Utan r?tt och aktuell information ?r risken stor att hot kan ?ver- eller underskattas och d?rmed fattas felaktiga beslut som allvarligt kan skada landet. Must-chefen: ”Vi ser ?kad signalspaning” Rysslands milit?ra upprustning har tagit fart. Spionaget mot Sverige riktas mot v?ra spetsf?rm?gor som flyg och ub?tar. Vi ser en ?kad signalspaning, den ?kar ?r fr?n ?r. Detta ?r ett tecken p? att man har stort intresse f?r v?r f?rm?ga. Polisen och S?po f?r anv?nda FRA S?kerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska f? best?lla signalspaning av FRA. D?rigenom st?rks Sveriges f?rm?ga att f?rebygga och f?rhindra terrorism och s?dan grov gr?ns?verskridande brottslighet som kan hota v?sentliga nationella intressen. De begr?nsningar som finns i signalspaningslagen om hur spaningen f?r inriktas ska ?ven g?lla polisen. S?po och Rikskriminalen f?r tillg?ng till sitt nya verktyg den 1 januari 2013. F?rl?ngt f?rordnande f?r FRA:s generaldirekt?r Regeringen har beslutat att f?rordna Ingvar ?kesson i ytterligare 1 ?r som generaldirekt?r f?r F?rsvarets radioanstalt, FRA. F?rordnandet g?ller fram till och med den 31 augusti 2013 ?stersj?n - Mirage 2000RDI - Ryskt signalspaningsplan ?ldre FRA Signalspaningsplan Tp52 Camberra, Tp82 Vickers Varsity, Tp79 Douglas DC-3 och Tp85 Caravelle vid 6:e transportflyggrppen. F?rsta bilden p? det ryska Tu-214R Signalspaningsplanet FRA Signalspaningsplan 022 (Klicka p? bild - Foto Staffan Gadd - Flygdagarna Link?ping 2012-06-03) (Klicka p? bild - Foto Staffan Gadd - Flygdagarna Link?ping 2012-06-03) TP85 ?ntligen p? plats Foto Staffan Gadd Flygvapenmuseet i Link?ping ?r unikt med sina tre signalspaningsflygplan. H?romdagen kom ?ntligen TP85 (851) p? plats bland sina f?reg?ngare TP79 DC-3 och TP82 Vickers Varsity. Flygplanet har inv?ndigt ?terst?llts med sin utrustning och kommer att visas vid olika tillf?llen. Obama p? v?g hem fr?n Israel Good evening, Sir. Negative CPDLC. Check position 53N 30W FL 320 mach .84 at time 1931. Estimating 52N 40W at 2022, 51N 50W is next. Selcal AEMP Nya uppgifter om DC-3:an utredda Uppgifter fr?n november 2011 visade p? att DC-3 som sk?ts ned 1952 hade en inh?mtningsf?rm?ga som ?verskreds den som tidigare redovisats. Den f?rre FRA-medarbetaren Olle Finnman har g?tt igenom de nya uppgifterna och sammanfattar nu kunskapsl?get i en rapport. L?s FRA/Olle Finnmans rapport h?r: Amerikanska dokument fr?n 1944 - 45 som beskriver APR5 och dess f?rm?ga att arbeta upp till 10GHz. Dessa dokument visar p? en praktisk m?jlighet att anv?nda den upp till 10GHz. Inte enbart en teoretisk m?jlighet. DC3an och Signalspaningsmottagaren APR-5A Detta ?r mycket viktiga uppgift d? det under l?ng tid fr?n olika h?ll spekulerats om att det skulle ha funnits en hemlig och mycket sofistikerad amerikansk utrustning ombord p? DC3an f?r frekvenser upp mot 10 GHz. N?got som skulle ha h?llits hemligt av FRA. Dessa nya fakta om signalspaningsmottagaren APR-5A ombord p? DC3an visar att FRA hade f?rm?ga att signalspana p? frekvenser upp mot 10GHz utan n?gon hemlig amerikansk utrustning. Det ?r en helt annan sak om FRA gjorde det eller ej - men den tekniska m?jligheten fanns. Graphic Survey of Radio and Radar Equipment Used by the Army and Air Force H?r finns en del av signalspaningsutrustningen p? DC3an beskrivna Sp?kraketerna 1946 En del om signalspaning ?ver ?sterj?n med flygplanet B3 nr 150 "Blondie" Under ?ret 1946 gjordes en m?ngd observationer av ljusfenomen och ok?nda f?rem?l som r?rde sig i luften ?ver Sverige. Dessa rymdprojektiler eller, som de kom att kallas, sp?kraketer, har ?n idag inte f?tt sin fulla f?rklaring. Danmark l?gger ner signalspaningsstation Danmark kommer att l?gga ner sin station p? Bornholm. 27 anst?llda s?gs upp, varav 17 p? ?n. Detta p?verkar ocks? verksamheten vid stationerna p? Jylland och Amager. Anledningen ?r en anpassning till f?r?ndrade tekniska f?ruts?ttningar. Motmedel inom svenska flygvapnet 1950-2005 Antenn f?r signalspaning fr?n Ub?t SAAB -THE CHALLENGES OF DEVELOPING A COMINT DF AND MONITORING ANTENNA FOR THE HIGH PRESSURE ENVIRONMENT OF SUBMARINE OPERATIONS Reverse Engineering ELINT Tracking Tuner En del av ett Flygburet Amerikanskt Signalspaningssystem. Den arbetar fr?n 500MHz till 18 GHz och med en IF utg?ng p? 1GHz. Priset 1995 var 68.400 dollar. Ritningar p? signalspaningsanl?ggningar "Bon" Marinens Signalspaningskompani APA - ?vervakningsmottagare F?r att ha m?jlighet att uppt?cka illagala agents?ndare inom Sverige s? byggde Allm?nna s?kerhetstj?nsten - Radiokontrollavdelningen - RKA under andra v?rldskriget upp ett omfattande n?t med s? kallade ”APOR”. Det monterades ?ver 1.000 APOR i stort sett ?ver hela Sverige. Anv?ndningen av aporna fortsatte ?ven efter krigsslutet. Signalspaningsanl?ggningar Signalspaning fr?n Ottenby under WWII Den engelska signalspaningsgruppens uppgift var att samla s? mycket information som m?jligt om de tyska f?rs?ken med raketvapen p? den Tyska nordkusten. Fotografier fr?n FRA FRA under 40-talet Fotoalbum - G?va fr?n FRA till Statsr?det Per Edvin Sk?ld (f?rsvarsminister 1938 - 1945) PM ang?ende avlyssning av radar 1947 Nummers?ndare - Agents?ndare Nummerstationer / Nummers?ndare kallas s?ndare p? kortv?gen med os?kra ursprung och som med stor sannolikhet s?nder meddelande till l?nders olika agenter runt om i v?rlden. FRA Museet p? Lov?n Operation Stella Polaris Operation Stella Polaris ?r en hemlig men spektakul?r underr?ttelseoperation 1944 vars historiska och politiska v?rde f?r Finland och Sverige under efterkrigstiden fortfarande ?r outforskat. Mer forskning kr?vs inom omr?det. Motala L?ngv?g - Speciell anv?ndning Historien bygger p? en ber?ttelse om att Mottala l?ngv?g 216 kHz (senare 191kHz) under kriget skulle ha anv?nds f?r att s?nda krypterade meddelande till det engelska flygvapnet RAF under bombuppdrag ?ver Tyskland. Engelska tekniker skulle i st?rsta hemlighet ha monterat en "gr? l?da" i Motalas?ndaren. Signalspaning under Kubakrisen 1962 FRA 50 ?r - Jubileumsskrift (1992) HMS Orion Signalspaningsfartyget HMS Orion kolliderade den 26 oktober 1985 med sovjetiskt minsvepare av Sonyaklass. Sj?lva kollisionen ?r allm?nt k?nd, dock inte vad som h?nde direkt efter?t. Signalspaning via M?nen Nya UHF OTH-radar Signalspaning utanf?r Sverige Aperiodic Magnetic Loop Array Flaggst?ngsantenner Under det kalla kriget signalspanades det mot utl?ndska ambassader i Sverige. I signalinh?mtningen var det bland annat s? kallade "R?jande Signaler" (R?S) som var av intresse f?r inh?mtningen. CIA signalspanade fr?n Gotland Signalspaning i Norr ESTONIA och Radiotrafiken Signalspaningsfartyg The Secret History of Silicon Valley FRA Regleringsbrev Regleringsbrev ?r ett regeringsbeslut som inneh?ller regeringens m?l- och resultatkrav p? myndigheterna och deras finansiella f?ruts?ttningar, bland annat hur stora anslag myndigheterna f?r anv?nda. B?cker och Publikationer

signalspaning.se Whois

# Copyright (c) 1997- IIS (The Internet Foundation In Sweden).
# All rights reserved.
# The information obtained through searches, or otherwise, is protected
# by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
# It is also subject to database protection according to the Swedish
# Copyright Act.
# Any use of this material to target advertising or
# similar activities is forbidden and will be prosecuted.
# If any of the information below is transferred to a third
# party, it must be done in its entirety. This server must
# not be used as a backend for a search engine.
# Result of search for registered domain names under
# the .se top level domain.
# This whois printout is printed with UTF-8 encoding.
#
state:   active
domain:   signalspaning.se
holder:   gragra9134-00001
admin-c:   -
tech-c:   -
billing-c:  -
created:   2007-05-21
modified:   2016-04-04
expires:   2017-05-21
transferred:  2015-09-16
nserver:   ns2.loopia.se
nserver:   ns1.loopia.se
dnssec:   signed delegation
status:   ok
registrar:  Loopia A